Gülabibey Mahallesi, 42/3 pafta, 2610 ada, 4 nolu parselde  plan değişikliği

 

Gülabibey Mahallesi, 42/3 pafta, 2610 ada, 4 nolu parsel  için;

Gülabibey Mahallesi, 42/3 pafta, 2610 ada, 4 nolu parselde  yaklaşık 6341 m² lik kısmı ile 790 m² lik yol fazlası kısmın K1 yapılanma koşullarında “Küçük Sanayi Alanı” olarak belirlenmesi, otopark alanının büyük bir kısmının korunması şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve (NİP; 7560,16) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan (UİP; 7562,19) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  07.01.2020 tarih 14 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  10.01.2020 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

10 Ocak 2020
339 kez görüntülendi