Gülabibey Mahallesi, 4731 ve 4732 nolu adalarda yükseklik belirlenmesi ve plan notu eklenmesi

Gülabibey Mahallesi, 4731 ve 4732 nolu adaların plan fonksiyonu, yapı nizamı ve yapı yaklaşma mesafelerinde bir değişiklik yapmadan plan notlarına;

  • Saçak seviyesi 8.50 metredir.
  • Saçak seviyesine uymak şartıyla tek kat yapı yapılabilir.
  • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine uygun olarak bodrum kat yapılabilir. Hükmü eklenmesi şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19429125) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE 07.2021 tarih ve 120 sayılı BMK ile onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  12.07.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

12 Temmuz 2021
190 kez görüntülendi