Gülabibey Mahallesi, 892 nolu adalar ve yakın çevresine yönelik plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 892 nolu adalar ve yakın çevresine yönelik;

Plan sınırları içerisinde Çorum İdare Mahkemesinin Esas no: 2015/324- Karar no: 2016/77 kararı ile iptal edilen alanın iptal gerekçelerine göre yeniden düzenlendiği, mevcutta trafo bulunan alanın trafo ve yeşil alan olarak işaretlendiği, Cemilbey Caddesine cepheli 892 nolu adaların ayrık nizam 8 katlı Ticaret+Konut alanı, Mimarsinan 11. Caddeye cepheli 892 nolu adanın ilgili kısmının ayrık nizam 5 katlı konut alanı ve iç kısımların ise 3 katlı konut alanı olarak planlandığı, plan değişikliği sınırları içerisindeki alanda imar planı ile kadastro arasındaki kayıklığın giderildiği, ayrıca plan notlarına “Ticaret+ Konut Alanı kullanım kararı getirilmiş alanların zemin katlarında ticari birimler yer alacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir.” şeklinde hüküm eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 7560,13) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7562,16) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  07.12.2018 tarih 209 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.12.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

10 Aralık 2018
391 kez görüntülendi