Gülabibey Mahallesi, Hasan Paşa 1. Sokakta plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, Hasan Paşa 1. Sokak için;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Gülabibey Mahallesi, Hasan Paşa 1. Sokağa yönelik olarak hazırlatılan imar planı değişikliği ile Hasan Paşa 1. Sokağın yol genişliğinin 16 metre olarak planlandığı ve plan notlarına “Hasanpaşa 1. Sokağa cepheli parsellerin yapılaşma koşulları (yapı yaklaşma mesafesi, KAKS, TAKS) yola terkten önceki alan (brüt alan) üzerinden hesaplanacaktır.” şeklinde plan notu eklenmesi  şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 11177,16) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 11176,18) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.07.2018.tarih 138 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.07.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

09 Temmuz 2018
890 kez görüntülendi