HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 10.06.2019 Pazartesi günü saat 15:00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

  T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO E V R A K I N  TOPLANTI TARİHİ : 10.06.2019 TOPLANTI NO: 06 / Saat: 15.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER K  O  N  U  S  U
01 27.05.2019 12755 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD Elektronik Denetleme Sistemi için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
02 28.05.2019 12893 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD. Kent Konseyine üye seçilmesi.
03 30.05.2019   İMAR KOMİSYONU Yeniyol Mahallesi, 426 ada, 6 nolu parsele yönelik imar planı.
04 30.05.2019   İMAR KOMİSYONU Sıklık Mahallesi, 165 ada, 5 ve 8 nolu parseller ve yakın çevresine yönelik imar planı.
05 30.05.2019   İMAR KOMİSYONU Fitne, Derinçay ve Çomarınözü Dereleri üzerindeki menfezlerin imar planına işaretlenmesi.
06 30.05.2019   İMAR KOMİSYONU Çepni Mahallesi, 4463 ada, 56 parsel için imar planı.
07 30.05.2019   İMAR KOMİSYONU Çepni Mahallesi, 4355 ada, 6 parsel için imar planı.
08 31.05.2019 13138 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. Kadro İhdası.
09 31.05.2019   STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD. AB Proje Uygulama Çalışma Ziyareti.
10 31.05.2019 13135 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. Gayrimenkul Satış, Trampa ve Takası.
11 31.05.2019   ÖZEL KALEM MÜD Toplu sözleşmelerin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
12 31.05.2019   YAZI İŞLERİ MÜD. Kadastro çalışmaları için Bilirkişi Tespiti.
         
         
 

 

Halil İbrahim AŞGIN

Belediye Başkanı

31 Mayıs 2019
365 kez görüntülendi