HURDA ARAÇ SATIŞI İHALESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Belediyemiz birimlerinde gayri faal durumda olan muayene ve kontrol raporları bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen 13 adet araç, iş makinesi ve ihtiyaç fazlası araç makasları, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak ayrı ayrı satılacaktır.

S.N. TESCİL PLAKA MARKA CİNSİ MODEL MUHAMMEN BEDEL (TL) KDV HARİÇ

 

(KDV HAHHARİÇ

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
   1. 19 DZ 660 FORD TRANSİT KAMYONET ÇİFT KABİNLİ 1986 1.000,00 TL 30,00  TL
   2. 19 DF 061 FARGO KAMYONET KAPALI KASA D-200 1981 1.200,00 TL 36,00 TL
3. 19 EN 741 MERCEDES BENZ OTOBÜS TEK KATLI 0302T 1990 8.000,00 TL 240,00 TL
4. 19 DZ 772 FORD TRANSİT  KAPALI KASA KAMYONET 1986 1.000,00 TL 30,00 TL
5. 19 DZ 663 FORD TRANSİT KAMYONET AÇIK  KASA 1986 1.000,00 TL 30,00 TL
6. 19 AL 986 FORD ÖZEL AMAÇLI KURTARICI D-1210 1974 4.000,00 TL 90,00 TL
7. 19 DK 375 BMC-AUSTİN ARAZÖZ 1982 5.000,00 TL 150,00 TL
8. 19 DS 790 MERCEDES BENZ OTOBÜS 0302 1985 8.000,00 TL 240,00 TL
9. 19 DS 791 MERCEDES BENZ OTOBÜS 0302 1985 8.000,00 TL 240,00 TL
10. 19 DU 846 LEYLAND KAMYON ÇÖP ARACI 1985 4.000,00 TL 120,00 TL
11. 19 EN 742 MERCEDES BENZ OTOBÜS 0302 T 1990 8.000,00 TL 240,00 TL
12. 19 DD 159 YILDIZ TREYLER YARI RÖMORK 1979 3.000,00 TL 90,00 TL
13. 19 ÇB 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSEY FERGUSON KAZICI KEPÇE 1986 5.000,00 TL 150,00 TL
 

14.

AÇIKLAMA MİKTARI TAHMİNİ BEDEL KG FİYATI (TL) KDV HARİÇ GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
İHTİYAÇ FAZLASI ARAÇ MAKASLARI 9232 KG 15.000,00 TL 450,00 TL

                                                                                                                   

 

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 16.08.2018 Perşembe günü saat: 14.30’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, D- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A, B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge. E- Tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. F- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) G- Geçici teminatlarını vermeleri, H- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) İ- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. J- ihalenin yapıldığı saatten önce ihaleye katılacakların yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

02 Ağustos 2018
1.386 kez görüntülendi