İbrahimçayırı Mahallesi, 109 nolu kadastro paftası dâhilinde kalan Bayatgediği 1. Sokakta plan değişikliği

İbrahimçayırı Mahallesi, 109 nolu kadastro paftası dâhilinde kalan Bayatgediği 1. Sokak için;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlatılan imar planı değişikliğinde Bayatgediği 1. Sokağın genişliğinin sokağın batı kısmında bulunan imar parselleri dikkate alınarak genişletildiği ve 82 ada 180 nolu parselin batısında bulunan 7 metrelik yolun batı yönünde kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 25494,3) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 25495,3) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.09.2018 tarih 170  sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.09.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

11 Eylül 2018
412 kez görüntülendi