İbrahimçayırı Mahallesi, 1652 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği

İbrahimçayırı Mahallesi, 1652 ada, 1 nolu parsel için;

Parselin kullanım kararı değiştirilmemiş olup, güney sınırından 10,00 metre batı sınırından 30,00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi  şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 11176,17) değişikliği teklifi,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.07.2018.tarih 135 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.07.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

09 Temmuz 2018
277 kez görüntülendi