İbrahimçayırı Mahallesi, 3628 ada 30 nolu parsel ve yakın çevresinde plan değişikliği

İbrahimçayırı Mahallesi, 3628 ada 30 nolu parsel ve yakın çevresi için;

Parselin kullanım kararı değiştirilmemiş olup kuzeyinde yer alan park olarak planlı kısmın yaklaşık 100 m² lik kısmı Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına dahil edilmiş ve parselin güneydoğu cephe hattı ile yapı yaklaşma mesafeleri yeniden düzenlenmesi  şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 11177,17) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 11176,19),   3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.09.2018 tarih 162sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.09.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

11 Eylül 2018
371 kez görüntülendi