İbrahimçayırı Mahallesi, 79 ada 99 nolu parselde plan değişikliği

İbrahimçayırı Mahallesi, 79 ada 99 nolu parsel için;

Plana konu; İbrahimçayırı Mahallesi, 79 ada 99 nolu parselin 04.04.2017 tarih ve 64 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile otopark alanı olarak işaretlenen kısmının tekrar TAKS: 0.10, KAKS: 0.32 Yençok: 2 Kat yapılaşma koşullarına sahip bağ alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 25494,4) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 25495,4) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03.10.2018 tarih 187  sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 05.10.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

05 Ekim 2018
274 kez görüntülendi