İlice Mahallesi, 4243 ada 1 parsel, 93 ada 14, 15, 16, 17, 38, 41 ve 56 parseller ve yakın çevresinde plan değişikliği

İlice Mahallesi, 4243 ada 1 parsel, 93 ada 14, 15, 16, 17, 38, 41 ve 56 parseller ve yakın çevresi için;

4243 ada 1 parselin tamamı Emsal: 1.25 Yençok: 6 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak planlanması; Ayrıca kanal olarak planlı kısım Park ve Yol olarak planlanmış bölgedeki İmar yollarının  yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 9549,23) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 9550,28) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.04.2018 tarih  04/68 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.04.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

10 Nisan 2018
375 kez görüntülendi