İlice Mahallesi, 704 ada, 12, 13 ve 23 nolu Parsellerde Plan Değişikliği

İlice Mahallesi, 704 ada, 12, 13 ve 23 nolu parseller için :

Parsellerin yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadan, topoğrafik nedenlerle açılmasının mümkün olmadığı gerekçesi ile 10 metrelik yolun 13 nolu parselin ortasından topoğrafyaya uygun şekilde 7 metre olarak işaretlenmesi ve 7 metrelik yolunda 13 ve 23 nolu parsellere cephe verecek şekilde dönüş kurbuyla sonlandırılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,62) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,74) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  08.11.2019 tarih 129 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.11.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

15 Kasım 2019
263 kez görüntülendi