İlice Mahallesi 704 ada 2 parselde plan değişikliği

İlice Mahallesi 704 ada 2 parsel üzerinde bulunan 7.00 metrelik imar yolu kaldırılmıştır. Yapılaşmaya ilişkin tüm hükümler korunmuştur. Ayrıca dosyasında Fen işleri Müdürlüğünün 04.11.2021 28343 sayılı yazısında “… 704 ada 2 parselin içerisinde kalan çıkmaz yolun başka parsellere ulaşım açısından işlevini yitirdiği, açılmasının gereksiz maddi külfet getireceğinden imar planından kaldırılmasının uygun olduğu…” tarafımıza bildirilmiştir. Şeklindeki plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 19676851) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19578224) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce 07.12.2021 tarih ve 187 sayılı BMK  ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

 

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.12.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

14 Aralık 2021
108 kez görüntülendi