Kadıkırı Köyü, 121 Ada, 33 Parselde Plan Değişikliği

Kadıkırı Köyü, 121 ada, 33 parselde imar planı değişikliği ile plan üzerinde yer alan LPG yer üstü tankı kaldırılmış, sağlık koruma bandı yer seçim İnceleme Kurulu kararına uygun olacak şekilde kuzeyden 10.00 metre, güney, doğu ve batı cephesinden 5.00’er metre olacak şekilde düzenlenmiş, yapı yaklaşma mesafeleri ise kuzeyden 10.00 metre, doğu ve batı cephesinden 5.00’er metre, güney cephesinden ise 15.00 metre olarak belirlenmiştir. Ayrıca parselin kullanım kararı güncel mevzuat hükümleri ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Ek-1’de yer alan gösterimlere uygun olması gereğince Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmiş olup Emsal: 0.50 Yençok:10.50 metre olan yapılaşma koşullarının korunması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19302553) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19320641) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisce 08.09.2021 tarih ve 142 sayılı BMK   OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  13.09.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

15 Eylül 2021
171 kez görüntülendi