Kadıkırı Köyü, 141 ve 144 nolu adalarda plan değişikliği

Kadıkırı Köyü, 141 ve 144 nolu adaların kuzey ve doğu cephesinde bulunan ada kenar çizgisinin 4 metre içeri yönünde kaydırarak imar adasının yeniden düzenlendiği ve yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadığı şeklindeki plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19460688) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19317851) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce 06.05.2022 tarih ve 71 sayılı BMK  ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.05.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

12 Mayıs 2022
45 kez görüntülendi