Karaca Köy, 4213 ada, 1 nolu parselde GES yapılmasına ilişkin plan değişikliği

Karaca Köy, 4213 ada, 1 nolu parselde;1/100.000 ölçekli Samsun- Çorum- Tokat Çevre Düzeni Plan hükümleri gereğince Sanayi alanında enerji üretim tesisi yapılabilmesi için Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünden 2.6.2021 tarih ve 993126 sayılı yazısı ile “uygundur” yazısı alınarak üst ölçek plan kararlarına uyumun sağlandığı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifinde Çorum İli, Merkez ilçesi, Karaca Köy 4213 ada 1 nolu parselin bir kısmı “Enerji Depolama Alanı”, bir kısmı ise “Doğalgaz İletim/Dağıtım Tesisi Alanı”, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 25891 m² lik kısmı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Enerji Üretimi), 2913 m² lik kısmı ise Doğalgaz İletim Hattı (BOTAŞ) Koruma Kuşağı olarak; yapılaşma koşullarının ise E: 0.05 ve Yençok: 6.50 metre ve yola yapı yaklaşma mesafesi 10 metre komşu yapı yaklaşma mesafesi 5 metre olarak belirlendiği, BOTAŞ, Çorumgaz A.Ş. den kurum görüşlerinin alındığı ve plana yansıtıldığı anlaşılmıştır. Şeklinde ki İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur.

Yapılan işaretle oylama sonunda; Karaca Köy, 4213 ada, 1 nolu parselin 25891 m² lik kısmı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Enerji Üretimi), 2913 m² lik kısmının ise Doğalgaz İletim Hattı (BOTAŞ) koruma kuşağı alanı olarak belirlenmesine ilişkin yetkili plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım (NİP; 19475969) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 19160735) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE 08.06.2021 tarih ve 96 sayılı BMK  ile onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.06.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

 

 

14 Haziran 2021
163 kez görüntülendi