Karakeçili Mahallesi, 4401 ada, 1 nolu parsel ve yakın çevresinde plan değişikliği

Karakeçili Mahallesi, 4401 ada, 1 nolu parsel ve yakın çevresi için;

Karakeçili Mahallesi, 4401 ada, 1 nolu parselin batısındaki imar yolu sürekliği sağlanacak şekilde genişletilmiştir. Ayrıca plan notlarına; “4401 ada 1 nolu parselin inşaat hakları (TAKS, Emsal, yapı yaklaşma mesafeleri, açık ve kapalı çıkmalar) yola terkten önceki alan büyüklüğü ve parsel sınırları üzerinden hesaplanacaktır.” Şeklinde plan notu eklenmesi  şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 5793,36) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 5794,41) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.06.2018 tarih  119 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11.06.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

11 Haziran 2018
331 kez görüntülendi