Karakeçili Mahallesi, 4401 ada 1 nolu parselde plan değişikliği

Karakeçili Mahallesi, 4401 ada 1 nolu parsel için ;

4401 ada 1 nolu parselin kuzeyinde yer alan Park olarak planlı kısmın yaklaşık 110 m² lik kısmının Konut Alanına dahil edildiği, dere ve park olarak planlı alanın bir kısmının da Yol ve Otopark Alanı olarak planlanması   şeklinde hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,46) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,54) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  07.12.2018 tarih 213 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.12.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

10 Aralık 2018
418 kez görüntülendi