Kasım 2020 Toplantı Duyurusu

T.C.

ÇORUM BELEDİYELER ÇEVRE BİRLİĞİ

MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN

 

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 11. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 11. Maddesi gereği Kasım ayı olağan toplantısı;

26/11/2020 Perşembe günü saat 14.00’da

Çorum Belediyesi Konferans Salonunda, gündemde bulunan konular görüşülmek üzere toplanacaktır.

Sayın Birlik Meclisi Üyelerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

 

GÜNDEM

26/11/2020 Perşembe günü saat 14.00’da

 

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 22. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 26. Maddesi gereği “2019 YILI BİRLİK FAALİYET RAPORUNUN” 20/11/2020 tarih ve 132 sayılı yazının okunup oylanması.
  2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği, “2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI ” 20/11/2020 tarih ve 133 sayılı yazının okunup müzakeresi.

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği, “2021 YILI VE İZLEYEN İKİ YIL BÜTÇESİNİN ” 20/11/2020 tarih ve 134 sayılı yazının okunup müzakeresi.
23 Kasım 2020
343 kez görüntülendi