KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 05.11.2015 Perşembe günü saat 10.00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

            Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

E V R A K I N

 TOPLANTI TARİHİ : 05.11.2015 TOPLANTI NO: 11 / Saat: 10.00
TARİHİ SAYI

GELDİĞİ YER

K  O  N  U  S  U

1 26.10.2015 140

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemizin 2016 Yılı Performans Programı.
2 28.10.2015 139

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemizin 2016 Yılı ve izleyen iki yıl bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.
3 28.10.2015 3217

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Kadastro Çalışmaları için bilirkişi belirlenmesi.
4 27.10.2015 3195

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 138 Sayılı kararına itiraz.
5 28.10.2015 3263

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gülabibey Mahallesinde gayrimenkul devri.
6 26.10.2015

İMAR KOMİSYONU

Sarımbey Köyü, 109 ada, 120, 121 ve 227 nolu parsellerde plan değişikliği.
7 26.10.2015

İMAR KOMİSYONU

Altınbaş Köyü, 120 ada, 1, 2 ve 5 nolu parsellerde plan değişikliği.
8 26.10.2015

İMAR KOMİSYONU

Deliler Köyü 411, 412, 430, 1241, 1242, 1244 ve 1245 nolu parsellerde plan değişikliği.
9 26.10.2015

İMAR KOMİSYONU

Çomar Mahallesi, 153 ada 91 nolu parselde plan değişikliği.
10 26.10.2015

İMAR KOMİSYONU

Yaydiğin Köyü 2823 ada 2 nolu parselde plan değişikliği.
11 26.10.2015

İMAR KOMİSYONU

Çomar Mahallesi, 146 ada 6, 47, 50, 51 nolu parsellerde plan değişikliği.
12 26.10.2015

İMAR KOMİSYONU

Gülabibey Mahallesi, 441 ada 14 nolu parselde plan değişikliği.
13 28.10.2015 171

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T Cetveline İşlenmesi.
 

 

 

 

 

Muzaffer KÜLCÜ

Belediye Başkanı

06 Nisan 2017
231 kez görüntülendi