KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 06.11.2020 Cuma günü saat 14.30’ da Belediyemiz Turgut Özal Meclis salonunda toplanacaktır.

Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Turgut Özal  Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

  T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO E V R A K I N  TOPLANTI TARİHİ : 06.11.2020 TOPLANTI NO: 10 / Saat: 14.30
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER K  O  N  U  S  U
01 26.10.2020 26217 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD 2021 Yılı Performans Programı.
02 27.10.2020 26290 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD 2021 Yılı ve İzleyen İki yılı Analitik Bütçenin Plan ve Bütçe Komisyona havalesi.
03 27.10.2020 26310 EMLAK VE İSTİMLEK MÜDÜRLÜĞÜ İl Sağlık Müdürlüğüne gayrimenkul Tahsisi.
04 28.10.2020 26493 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ Pınarçay Köyüne Su Verilmesi.
05 30.10.2020   İMAR KOMİSYONU Çoraklık Mevkii, 2146 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi.
06 02.11.2020 26675 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Mimari Estetik Komisyon Yönetmeliği.
07 02.11.2020 26683 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 9 adet plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havalesi.
08 26.10.2020 26264 ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Çöplü Arastası, Dikiciler Arastası ve çevresinde sokak sağlıklaştırma projesi.
         
 

 

Halil İbrahim AŞGIN

Belediye Başkanı

 

02 Kasım 2020
481 kez görüntülendi