Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu

Kunduzhan, Çöplü, Çepni, Yeniyol, Üçtutlar, Karakeçili Mahalleleri dâhilinde kalan yaklaşık 14 hektarlık alan için plan müellifine belediyemizce hazırlattırılmış olan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı uygulama imar planı revizyonu Belediye meclisinin 07.08.2020 tarih 95 sayılı kararı ile görüşülerek Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ’na iletilmiştir. Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 30.10.2020 tarih ve 656 sayılı kararı ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım ve Uygulama imar Planlarının, Plan Açıklama Raporunun ve Plan Hükümlerinin “uygun” olduğuna dair karar almıştır.

Kunduzhan, Çöplü, Çepni, Yeniyol, Üçtutlar, Karakeçili Mahalleleri dâhilinde kalan yaklaşık 14 hektarlık alan için plan müellifine belediyemizce hazırlattırılmış olan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı uygulama imar planı revizyonunun 07.08.2020 tarih ve 95 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.10.2020 tarih ve 656 sayılı kararı dikkate alınarak;

Kunduzhan, Çöplü, Çepni, Yeniyol, Üçtutlar, Karakeçili Mahalleleri dâhilinde kalan yaklaşık 14 hektarlık alan için plan müellifine belediyemizce hazırlattırılmış olan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı uygulama imar planı revizyonu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisçe  01.02.2021 tarih ve 28 sayılı BMK ile  OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  05.02.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

 

 

 

05 Şubat 2021
582 kez görüntülendi