Küçük Sanayi Sitesinin güneyinde kalan yaklaşık 75 hektarlık alanda plan değişikliği

Çorum İli, Merkez İlçesi, Yaydığın Mevk iKüçük Sanayi Sitesinin güneyinde kalan yaklaşık 75 hektarlık alanda Belediyemizce hazırlattırılan ve plan müellifince onaylanan 1/5000 nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı teklifinde, planlama alanı ve çevresinde afete ilişkin tehlikelerin bertaraf edilmesi amacıyla, İller Bankası tarafından hazırlanan, Bakanlıkça onaylanan Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu’nda, Afete Maruz Bölge ve yapılaşmaya uygun olmayan alan olarak belirlenen alanlarda düzenlemeler yapılarak, uygun olmayan alanların İmar Planı dışına çıkarılması, yol alanlarının park alanlarına katılması vb. düzenlemeler şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19158207) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19642589) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce 08.10.2021 tarih ve 149 sayılı BMK  ile OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.10.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

 

20 Ekim 2021
194 kez görüntülendi