Küçük Sanayi Sitesinin yaklaşık 111 hektarlık Kısmında Plan Değişikliği

Gülabibey Mahallesinde bulunan Çorum Küçük Sanayi Sitesinin yaklaşık 111 hektarlık kısmı için:

1342, 1343, 1344, 1345 ve 1346 nolu adaların kuzeyinde bulunan taşıt yolunun 10 metre olarak işaretlendiği, Küçük Sanayi 8. Sokağa cepheli adalar ile 1333, 1334, 1335, 1336, 1337 ve 1338 nolu adalardaki mevcut yapılaşma dikkate alınarak adaların yeniden düzenlendiği, 1426 ada 1 nolu parselde işaretli bulunan Sosyal ve Kültürel Tesis Alanının bölgede faaliyet gösteren esnafın ihtiyaçları doğrultusunda Cami Alanı olarak işaretlendiği, diğer yapı adalarında ise yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmadan imar planı ile kadastro arasındaki uyumsuzlukla hâlihazırdaki kullanım ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 7560,15) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7562,18) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  08.11.2019 tarih 127 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.11.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

15 Kasım 2019
300 kez görüntülendi