Kunduzhan Mahallesi, 2708 ada, 1 parselde Resmi Kurum Alanı (Müftülük) plan değişikliği

Kunduzhan Mahallesi, 2708 ada, 1 parsel Çorum İl Özel İdaresi’nin 18.10.2021 tarih 12874-28853 sayılı yazısı ile talep edilen imar planı değişikliği ile yaklaşık 1.630 m²’lik kısmı Emsal:2.50 Yençok:6 kat yapılaşma koşullarında Resmi Kurum Alanı (Müftülük) kalan kısım ise Emsal:1.00 Yençok: 6 kat yapılaşma koşullarında Ortaöğretim Tesis Alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca parselin kuzey ve batısındaki yollardan 10.00 metre komşu parsellerden ise 3.00 metre yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmiştir. Şeklindeki plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 19135979) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19534570) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclis Üyelerinden; Nazik Bulut, Mehmet Rüştü Çağlar, Uğur Soyocak, Ahmet Özdel, Erkan Özbal, Didem Tokgöz Semiz, Tuncay Yılmaz, Eren Atlas, Mustafa Gürbüzer, Meserret Adeviye Gariboğlu, Şentürk Gülnaz, Tuncel Gürgen’ in Ret oylarına karşı, Meclisce 07.12.2021 tarih ve 189 sayılı BMK  OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.12.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

14 Aralık 2021
207 kez görüntülendi