Kunduzhan Mahallesi, 4474 ada 2 parselin batısında plan değişikliği

Kunduzhan Mahallesi, 4474 ada 2 parselin batısında bulunan yaklaşık 200 m²’lik konut alanı ile yaklaşık 420 m²’lik park alanın Emsal:1.00, Yençok:5 Kat yapılaşma koşullarına sahip Aile Sağlığı Merkezi Alanı olarak işaretlenmiş, batı ve kuzey cephelerinden 5 metre, doğu ve güney cephelerinden ise 3.5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiştir. Ayrıca Cami Alanı ve Konut Alanı olarak planlı kısmın bir bölümü park alanı olarak planlanmıştır. Plan değişikliği sınırları içerisindeki alana yönelik olarak plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19268260) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19504970) değişikliği teklifi, Meclisçe 08.04.2022 tarih ve 63 sayılı BMK  ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  13.04.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

14 Nisan 2022
113 kez görüntülendi