MAYIS 2021 TOPLANTI DUYURUSU

T.C.

ÇORUM BELEDİYELER ÇEVRE BİRLİĞİ

MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN

 

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 11. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 11. Maddesi gereği Mayıs ayı olağan toplantısı;

31/05/2021 Pazartesi günü saat 15:00’da

Çorum Belediyesi Konferans Salonunda, gündemde bulunan konular görüşülmek üzere toplanacaktır.

Sayın Birlik Meclisi Üyelerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM

31/05/2021 Pazartesi günü saat 15:00’da

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 14. Maddesinin
  2. j) bendinde, Birlik personelini atamak ibaresi ve Birlik tüzüğünün 21. Maddesi gereği; Birlik müdürünü birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar ibaresine istinaden Birliğimize Maliye Bakanlığınca belirlenen Taban Ücretle Çevre Mühendisi Çalıştırılması hakkında 25.05.2021 tarih ve 83 sayılı yazının meclisce görüşülerek karara bağlanması.

 

  1. 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanuna istinaden kurulan Çorum Belediyeler Çevre Birliğimizin 5355 Sayılı Kanunun 15. Maddesine istinaden yapılan müzakere neticesinde; Çorum Belediyeler Çevre Birliği Üyelerinden KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİNE GELEN VE KABUL EDİLEN ATIK BERTARAF ÜCRETLERİNİN VE DİĞER TARİFELERİN BELİRLENMESİ hakkında 25/05/2021 tarih ve 84 sayılı yazısının okunup müzakeresi.

 

  1. Birlik Yazı İşleri Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 12. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 15. Maddesi gereği 2021 yılında görev yapmak üzere ENCÜMEN ÜYELERİNİN seçimi hakkında 25/05/2021 tarih ve 85 sayılı yazısının okunup oylanması.

 

  1. Birlik Yazı İşleri Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 12. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 10. Maddesi gereği görev yapmak üzere BAŞKANLIK DİVANI VE KATİP ÜYELİK seçimi hakkında 25/05/2021 tarih ve 86 sayılı yazısının okunup oylanması.

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 22. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 26. Maddesi gereği “2020 YILI BİRLİK FAALİYET RAPORUNUN” hakkında 25/05/2021 tarih ve 87 sayılı yazının okunup oylanması.

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği, “2020 BÜTÇE YILI BİRLİK KESİN HESABININ” 25/05/2021 tarih ve 88 sayılı yazının okunup müzakeresi.
26 Mayıs 2021
184 kez görüntülendi