MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 05.05.2016 Perşembe günü saat 14.00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

            Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

E V R A K I N

 TOPLANTI TARİHİ : 05.05.2016 TOPLANTI NO: 05 / Saat: 14.00
TARİHİ SAYI

GELDİĞİ YER

K  O  N  U  S  U
1 02.05.2016 172

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Abdulaziz LAYIK’ ın istifası nedeniyle boşalan Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 Üye seçilmesi.
2 22.04.2016 934

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Bütçesi Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.
3 02.05.2016 1007

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Çorum Beltaş Enerji, Ulaşım, Eğitim, Spor ve İnşaat Hizmetleri A.Ş. nin sermaye artırımı.
4 02.05.2016 1938

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gayrimenkul Satın alınması.
5 28.04.2016

İMAR KOMİSYONU

Ulukavak Mahallesi, 938 adanın doğu kısmı ve 937 adanın güney kısmı için imar planı değişikliği.
6 28.04.2016

İMAR KOMİSYONU

Çoraklık Mahallesi, 585 ada ve çevresinde 19.L.2.A ve 19.L.2.B pafta sınırları içerisinde kalan alan için imar Planı değişikliği.
7 28.04.2016

İMAR KOMİSYONU

Gülabibey Mahallesi, 1081 ada ve yakın çevresi için imar planı değişikliği
8 28.04.2016

İMAR KOMİSYONU

Gülabibey Mahallesi, 2972 ada için imar planı değişikliği.
9 28.04.2016

İMAR KOMİSYONU

Yavruturna Mahallesi, 848 adanın kuzey kısmı için imar planı değişikliği
10 28.04.2016

İMAR KOMİSYONU

Karakeçili Mahallesi, 1847 ada 1 parsel, 2271 ada 3 ve 4 nolu parseller ve yakın çevresi için imar planı değişikliği.
11 28.04.2016

İMAR KOMİSYONU

İbrahimçayırı Mahallesi, 3370 ada 21 ve 22 parseller için imar planı değişikliği.
12 28.04.2016

İMAR KOMİSYONU

Çoraklık Mahallesi, 3596 ada, 217 nolu parsel için imar planı değişikliği.
13 28.04.2106

İMAR KOMİSYONU

Çepni Mahallesi, 352, 4096, 4097, 4105, 4285 nolu adalar ve yakın çevresi için plan değişikliği.
14 02.05.2016 1963

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye Meclisinin 06.04.2016 tarih ve 04/62 Sayılı Kararıyla onaylanan plan değişikliğine yapılan itirazlar.
15 02.05.2016 1945

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Yaydiğin Köyü, 111 ada, 87 nolu parselin bir kısmında imar planı çalışması.
 

 

 

Muzaffer KÜLCÜ

Belediye Başkanı

06 Nisan 2017
238 kez görüntülendi