Mayıs Ayı Meclis Gündemi

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 03.05.2017 Çarşamba günü saat 10.00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

  T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO E V R A K I N  TOPLANTI TARİHİ : 03.05.2017 TOPLANTI NO: 05 / Saat: 10.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER K  O  N  U  S  U
1 24.04.2017 1071 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2016 Yılı Bütçesi Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.
2 25.04.2017 698 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 12 Adet T Plaka satışı.
3 04.04.2017 1338 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine yapılan itirazlar.
4 28.04.2017 1649 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Taşınmaz Satın alınması.
5 26.04.2017   İMAR KOMİSYONU Ulukavak Mahallesi, 1691 ada, 3 ve 9 nolu parsellerde imar planı değişikliği.
6 26.04.2017   İMAR KOMİSYONU Ayarık ve Çomar Mahallesi, G33C20A3B- G33C20B/1C4A/4B/4C/4/D paftalarda belirtilen alan için plan değişikliği.
7 28.04.2017 126 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kırşehir İli Akçakent Belediyesiyle ortak hizmet projesi.
         
 

 

Muzaffer KÜLCÜ

Belediye Başkanı

28 Nisan 2017
261 kez görüntülendi