MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 07.05.2019 Salı günü saat 10.00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

  T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO E V R A K I N  TOPLANTI TARİHİ 07.05.2019 TOPLANTI NO: 05 / Saat: 10.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER K  O  N  U  S  U
01 24.04.2019 9904 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.
02 03.05.2019   İMAR KOMİSYONU Çöplü, Kunduzhan ve Çepni  Mahallesinde yaklaşık 65 hektarlık alan için plan değişikliği.
03 03.05.2019   İMAR KOMİSYONU Ulukavak Mahallesi 3744 ada 47 nolu parsel için plan değişikliği.
04 03.05.2019   İMAR KOMİSYONU Yavruturna Mahallesi, 808 ada, 24 ve 25 nolu parsellerde plan değişikliği.
05 03.05.2019   İMAR KOMİSYONU Karakeçili Mahallesi, 4392 ada 7 (eski 3 ve 4) nolu parsele yönelik olarak plan değişikliği.
06 03.05.2019   İMAR KOMİSYONU Çepni Mahallesi, 334 ada 6 ve 7 nolu parsellere yönelik olarak plan değişikliği.
07 03.05.2019   İMAR KOMİSYONU Yavruturna Mahallesi 219, 220, 612 ve 613 nolu adaların bir bölümü için plan değişikliği.
08 03.05.2019   İMAR KOMİSYONU Ulukavak Mahallesi 3982 ada 158, 163, 164 ve 165 nolu parsellere yönelik olarak plan değişikliği.
09 03.05.2019   İMAR KOMİSYONU Yavruturna Mahallesi, 1, 2 ve 5 nolu Kadastro paftalarında imar planı değişikliği.
10 03.05.2019   İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 5 Adet Plan Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna Havalesi.
11 03.05.2019   SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Ağrı Hamur Belediyesiyle Ortak Hizmet Projesi.
12 02.05.2019 10515 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Engelli Taksi Yönetmeliği.
13 30.04.2019   TARİFE KOMİSYONU Su Tarifesinde düzenleme yapılması.
 

 

Halil İbrahim AŞGIN

Belediye Başkanı

 

03 Mayıs 2019
320 kez görüntülendi