Merkez İlçesi sınırları içerisinde Kentin muhtelif yerlerinde bulunan Fitne, Derinçay ve Çomarınözü Dereleri üzerindeki menfezlerin imar planına işaretlenmesi

Merkez İlçesi sınırları içerisinde Kentin muhtelif yerlerinde bulunan Fitne, Derinçay ve Çomarınözü Dereleri üzerindeki menfezlerin imar planına işaretlenmesine yönelik;

planda verilmiş hiçbir yapılaşma koşulunda değişiklik yapılmadan Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planında belirtilen Çomarınözü Deresi üzerinde bulunan 6 adet, Derinçay üzerinde bulunan 1 adet, Fitne Deresi üzerinde bulunan 2 adet menfezin imar planına işaretlendiği ve Çomarınözü Deresinin 2656 nolu adanın güneyinde bulunan kısmında imar planı ile dere yatağı arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi şeklinde hazırlanan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,70) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  10.06.2019 tarih 76sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 12.06.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

12 Haziran 2019
547 kez görüntülendi