NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

  T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO E V R A K I N  TOPLANTI TARİHİ : 09.04.2019 TOPLANTI NO: 04 / Saat: 14.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER K  O  N  U  S  U
01 08.04.2019 8432 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekili ile 2 Kâtip Üye ve 2 yedek Kâtip üye seçilmesi.
02 08.04.2019 8433 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3 Encümen Üyesi seçilmesi.
03 08.04.2019 8434 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi, İmar Komisyon Üyesi ve Tarife Komisyon Üyesi seçilmesi.
04 08.04.2019 8435 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Denetim Komisyonuna üye seçilmesi.
05 08.04.2019 8436 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyete üye seçilmesi.
06 08.04.2019 8437 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna üye seçilmesi.
07 08.04.2019 8438 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Satış Komisyonuna üye seçilmesi.
08 08.04.2019 8439 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarihi Kentler Birliği Meclisine üye seçimi
09 08.04.2019 8440 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çorum Belediyeler Çevre Birliği Meclisine üye seçilmesi.
10 08.04.2019 8441 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü kaydedilmesi.
11 08.04.2019 8442 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Meclisin tatil ayının belirlenmesi.
12 08.04.2019   İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. Başkan Yardımcısı Ücretlerinin belirlenmesi.
13 08.04.2019   İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi.
14 14.03.2019   DENETİM KOMİSYONU Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesine istinaden hazırlanan Denetim Komisyon raporunun Meclise sunulması.
15 26.03.2019 7547 BAŞKANLIK MAKAMI 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporu.
         
 

 

Halil İbrahim AŞGIN

Belediye Başkanı

08 Nisan 2019
359 kez görüntülendi