NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 08.04.2021 Perşembe günü saat 14.00’ da Belediyemiz Turgut Özal Meclis salonunda toplanacaktır.

Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

  T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO E V R A K I N  TOPLANTI TARİHİ : 08.04.2021 TOPLANTI NO: 04 / Saat: 14.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER K  O  N  U  S  U
01 15.03.2021 7446 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekili ile 2 Kâtip Üye ve 2 yedek Kâtip üye seçilmesi.
02 15.03.2021 7447 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3 Encümen Üyesi seçilmesi.
03 18.03.2021 7869 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi, İmar Komisyon Üyesi ve Tarife Komisyon Üyesi seçilmesi.
04 05.03.2021 6350 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Çorum Belediyesi İktisadi İşletme temsilcisi.
05 08.03.2021 6611 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Akkent Mahallesi sınırlarının güncellenmesi.
06 24.03.2021 8409 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mahalli İdareler sözleşmeli personel ücretleri.
07 25.03.2021 8605 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Alaca, Kargı ve Ortaköy Belediyelerine Boya ve Çizgi Ekipmanı bedelsiz devredilmesi.
08 18.03.2021 7896 EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ Gayrimenkul Satınalınması, takası veya trampası için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
09 29.03.2021 8841 EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ Gayrimenkul Satış, takası, Tahsisi veya trampası için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
10 29.03.2021 8950 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kadro İptal İhdas ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği.
11 25.03.2021 8662 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık İşletmeleri.
12 29.03.2021 8844 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İlave ve Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı için İller Bankası A.Ş. ye yetki verilmesi.
13 31.03.2021 9141 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 4 Adet İmar Planı teklifinin İmar Komisyonuna havalesi.
14 01.04.2021 9250 EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ Taşınmaz alış ve satış işlemleri için Başkan Yardımcılarına yetki verilmesi.
15 01.04.2021 9252 EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ Belediye Başkanına yetki verilmesi.
16 01.04.2021 9300 EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ Gayrimenkul satınalınması ihalesi için, Emlak İstimlak Müdür Vekili Fatih Başıbüyük ve İnşaat teknikeri Yaşar Eker’ e yetki verilmesi.
17 01.04.2021 9242 SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Ağrı Hamur Belediyesine Ramazan etkinlikleri kapsamında yardım yapılması.
18 02.04.2021 9310 TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ Tesisler Müdürlüğü Yönetmeliğinde revize yapılması.
19 02.04.2021 9329 EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ Gayrimenkul satış ve kiralama için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
20 30.03.2021 1 DENETİM KOMİSYONU Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesine istinaden hazırlanan Denetim Komisyon raporunun Meclise sunulması.
21 26.03.2021 8768 BAŞKANLIK MAKAMI 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporu.
         
 

 

İsmail YAĞBAT

Belediye Başkan V.

02 Nisan 2021
318 kez görüntülendi