NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 03.04.2015 Cuma günü saat 14.30’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

            Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

T.C.

ÇORUM   BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS   TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

E V   R A K I N

 TOPLANTI TARİHİ : 03.04.2015 TOPLANTI NO: 04 / Saat: 14.30
TARİHİ SAYI

GELDİĞİ YER

K  O  N  U  S  U

1 24.03.2015 70

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi   gereğince Encümen Üyesi seçilmesi.
2 24.03.2015 71

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5393   Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi,   İmar Komisyon Üyesi ve Tarife Komisyon Üyesi seçilmesi.
3 27.03.2015 469

ULAŞIM HİZMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ulaşım ve Trafik Düzenleme Projeleri.
4 18.03.2015 1268

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Üçtutlar Mahallesinde gayrimenkul satınalınması.
5 30.03.2015

İMAR KOMİSYONU

Çepni   Mahallesi, 331 ada, 126 parsel ve arasında kalan yolun kaldırılarak   hazırlanan plan değişikliği.
6 30.03.2015

İMAR KOMİSYONU

Ulukavak   ve Buharaevler Mahallesi sınırları dahilinde yaklaşık 385 hektarlık alanda   plan değişikliği.
7 30.03.2015

İMAR KOMİSYONU

Çomar   Mahallesi, 152 ada, 81 parselde plan değişikliği.
8 30.03.2015

İMAR KOMİSYONU

Gülabibey   Mahallesi, 2370 ada 3 nolu parselde plan değişikliği.
9 30.03.2015

İMAR KOMİSYONU

Gülabibey   Mahallesi, 892 nolu ada da plan değişikliği.
10 30.03.2015

İMAR KOMİSYONU

Gülabibey   Mahallesi, 892 ada, 343 nolu parselde plan değişikliği.
11 30.03.2015

İMAR KOMİSYONU

Ulukavak   Mahallesi, 63 ada, 39, 81 ve 83 nolu parsellerde plan değişikliği.
12 30.03.2015 1404

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye   Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 02/33 Sayılı Kararına yapılan itiraz.
13 30.03.2015 758

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Düvenci Belediye Başkanlığıyla ortak proje   yapılması.
14 31.03.2015

DENETİM KOMİSYONU

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.   Maddesine istinaden hazırlanan Denetim Komisyon raporunun sunulması.
15 30.03.2015

BAŞKANLIK MAKAMI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine   istinaden Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2014 yılı faaliyet raporu.
 

 

 

Muzaffer   KÜLCÜ

Belediye   Başkanı

06 Nisan 2017
268 kez görüntülendi