özel kreş alanlarında yükseklik ve emsal belirlenmesine ilişkin plan değişikliği

Bahçelievler Mahallesi, 1994 ada 1 parsel, 1981 ada, 448 parsel; Tepecik Mahallesi, 2040 ada, 1 parsel; Çoraklık Mevki, 3073 ada, 1 parsel ve 2489 ada, 2 parselin plan fonksiyonu ve yapı yaklaşma mesafelerinin plan değişikliği teklifinde korunduğu; Emsal=1,00 ve Yençok= 9,50 metre olmak üzere yapılanma koşullarının belirlendiği; Mekânsal Planlar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılara ilişkin yapılanma koşullarının planlarda belirlenmiş olması gerektiği; İmar planlarında belirlenmemiş hususlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması gerektiği ancak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Özel Kreş Alanları için yapılanma koşulu tanımlı olmadığı, şeklinde belediyemiz tarafından plan müellifine hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19466833) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce 06.05.2022 tarih ve 71 sayılı BMK  ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.05.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

12 Mayıs 2022
153 kez görüntülendi