Tatar Köyü, 445 nolu parselin bir kısmı Enerji Üretim Alanı (Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Enerji Tesisi) olarak planlanması

Tatar Köyü, 445 nolu parselin bir kısmı (yaklaşık 21.9 ha) için;

445 nolu parselin bir bölümünün (yaklaşık 21.9 ha) Enerji Üretim Alanı (Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Enerji Tesisi) olarak planlandığı ve E:0.60, Yençok:9.50 metre olarak belirlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 31615) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 31616) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08.03.2018 tarih  03/52 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  12.03.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

13 Mart 2018
508 kez görüntülendi