TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 02.07.2020 Perşembe günü saat 14.00’ de Belediyemiz Turgut Özal Konferans salonunda toplanacaktır.

Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Turgut Özal Konferans salonuna teşrifleri rica olunur.

  T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO E V R A K I N  TOPLANTI TARİHİ : 02.07.2020 TOPLANTI NO: 06 / Saat: 14.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER K  O  N  U  S  U
01 17.06.2020 14610 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince Encümen Üyesi seçilmesi.
02 17.06.2020 14611 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi seçilmesi.
03 17.06.2020 14612 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince İmar Komisyon Üyesi seçilmesi.
04 17.06.2020 14613 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince Tarife Komisyon Üyesi seçilmesi.
05 31.03.2020 01 DENETİM KOMİSYONU Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesine istinaden hazırlanan 2019 Yılı Denetim Komisyon raporunun Meclise sunulması.
06 01.07.2020 BAŞKANLIK MAKAMI 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporu.
07 27.04.2020 11037 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2019 Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.
08 26.06.2020 İMAR KOMİSYONU Tepecik Mahallesi, 244 ada, 12, 13, 15 parsellerde plan değişikliği.
09 26.06.2020 İMAR KOMİSYONU Ayarık Mevkii, 2120 ada, 4 parselde plan değişikliği.
10 26.06.2020 İMAR KOMİSYONU Karakeçili Mahallesi,1507 ada, 14 parselde plan değişikliği.
11 26.06.2020 İMAR KOMİSYONU Çepni Mahallesi, 4018 ada, 1 parselde plan değişikliği.
12 26.06.2020 İMAR KOMİSYONU Gülabibey Mah. 294 ada 186 nolu parselde plan değişikliği.
13 26.06.2020 İMAR KOMİSYONU Hacıkerim Mahallesi, 4903 nolu ada ile yakın çevresine yönelik plan değ.
14 26.06.2020 İMAR KOMİSYONU Çepni Mahallesi, 349 ada 146 nolu parsel ve yakın çevresi için plan değ.
15 26.06.2020 İMAR KOMİSYONU Çepni Mah. 1265, ada, 1 parsel ve çevresinde plan değişikliği.
16 26.06.2020 İMAR KOMİSYONU Gülabibey Mahallesi, 4731 ada 2 parsel ve yakın çevresi için plan değişikliği.
17 26.06.2020 İMAR KOMİSYONU Çepni Mahallesi, 352 ada 178 nolu parselin bir kısmı için plan değ.
18 26.06.2020 İMAR KOMİSYONU Çöplü Mahallesi, 4341 ada ve yakın çevresi için plan değişikliği.
19 26.06.2020 İMAR KOMİSYONU Tepecik Mahallesi, 2068 ada 1 parsel ve yakın çevresi için plan değişikliği.
20 26.06.2020 İMAR KOMİSYONU Üçtutlar Mah. 124 ada 1 nolu parsel ve yakın çevresi için plan değişikliği.
21 26.06.2020 İMAR KOMİSYONU Çoraklık Mahallesi, 2257 nolu adanın yakın çevresi için plan değişikliği.
22 26.06.2020 İMAR KOMİSYONU Tepecik Mahallesi, 66 pafta, 851 ada, 4 parselde plan değişikliği.
23 26.06.2020 İMAR KOMİSYONU Çomarbaşı Mevk, 141 ada, 84 nolu parselde plan değişikliği.
24 26.06.2020 15532 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 3 Adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi.
25 10.06.2020 14070 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1 Adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi.
26 26.06.2020 15534 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. Kadro İptal ve İhdası
27 26.06.2020 15541 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. Kadro İptal ve İhdası
 

 

Halil İbrahim AŞGIN

Belediye Başkanı

 

26 Haziran 2020
442 kez görüntülendi