Tepecik Mahallesi, 1215 ada, 1 parselde plan değişikliği

Tepecik Mahallesi, 1215 ada, 1 parselin imar planında  “İlköğretim Alanı” olarak planlı olduğu, 1215 ada 2 no’lu parselin ise “Anaokulu” olarak planlı olduğu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, 1 ve 2 nolu parselin bulunduğu bölgede yeterli sayıda “İlköğretim Alanı” bulunması nedeniyle, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan 1215 ada 1 no’lu parselde yeni bir Özel Eğitim Anaokulu binası yapımı için 2 nolu parselle birleşerek” Anaokulu” olarak planlanmasını talep edilen yazıları incelenmiştir.

İl Özel İdaresin’ce talep edilen plan müellifince hazırlanan teklif planda, 1215 ada 1 ve 2 nolu parsellerin birleştirilerek “Anaokulu”  olarak planlandığı, parselin etrafından tüm cephelerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlendiği görülmüştür. Şeklinde İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur.        

Yapılan işaretle oylama sonunda; Çorum İli, Merkez İlçesi, Tepecik Mahallesi, 1215 ada 1 ve 2 parsellerde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 19152534) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19457889) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE  08.06.2021 tarih ve 98 sayılı BMK  ile onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.06.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

 

 

14 Haziran 2021
293 kez görüntülendi