Tepecik Mahallesi, 2043 nolu adaya yönelik plan değişikliği

Tepecik Mahallesi, 2043 nolu adaya yönelik olarak;

Tepecik Mahallesi, 2043 nolu adanın plan fonksiyonu ve emsal:2.00 değerinde bir değişiklik yapılmadığı, blok nizam 5 kat ibaresinin kaldırılarak Yençok: Serbest ibaresinin eklendiği ve plan notlarına “5 kattan sonraki artan her kat için ön ve yan bahçe mesafeleri 0.50 metre arttırılır.” Şeklinde plan hükmünün eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5777,24) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5006,29) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  05.11.2018 tarih 197 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 08.11.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

09 Kasım 2018
503 kez görüntülendi