Tepecik Mahallesi, 2078 ada, 7 nolu parselde plan değişikliği

Tepecik Mahallesi, 2078 ada, 7 nolu parsel için;

01.06.2018 tarih ve 741 kayıt nolu dilekçe ekinde bulunan ve plan müellifi tarafından hazırlanmış teklif imar planı değişikliğinde plan fonksiyonunun Konut Alanı’ndan Ticaret+ Konut Alanı’na dönüştürüldüğü yapılaşma koşullarında ise bir değişiklik yapılmadığı ve plan notlarına; “Ticaret+ Konut Alanı kullanım kararı getirilmiş alanların zemin katlarında ticari birimler yer alacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir.” şeklinde plan notu eklendiği görülmektedir.

Plan değişikliğine konu 2078 ada 7 nolu parselin Ata 1. Cadde üzerinde bulunduğu teklif imar planı değişikliğinde sadece cadde üzerinde bir parsele ticaret verilmesin eşitlik ilkesine uygun olmadığı gerekçesi ile Ata 1. Caddeye cepheli parsellerin tamamının (2039, 2040 ve 2068 nolu adalar hariç) Ticaret+ Konut Alanı olarak işaretlenmesi ve plan notlarına; “Ticaret+ Konut Alanı kullanım kararı getirilmiş alanların zemin katlarında ticari birimler yer alacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir.” şeklinde plan notu eklenmesi  şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı NİP; 5777,22) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5006,27) değişikliği teklifi,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.07.2018.tarih 134 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.07.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

09 Temmuz 2018
473 kez görüntülendi