Tepecik Mahallesi, 234 ada ile 235 adalar arasında plan değişikliği

Tepecik Mahallesi, 234 ada, 14 nolu parsel ile 235 ada, 114 nolu parsellerin doğusunda planlı bulunan 10 metrelik yolların kaldırılarak Taks: 0.12, Kaks: 0.24 Yençok: 2 kat yapılaşma koşullarına sahip konut alanına dâhil edildiği görülmektedir. Şeklinde İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur.

Yapılan işaretle oylama sonunda; Çorum İli, Merkez İlçesi Tepecik Mahallesi, 234 ada, 14 nolu parsel ile 235 ada, 114 nolu parsellerin doğusuna yönelik plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 19829143) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19904943) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce 02.03.2021 tarih ve 42 sayılı BMK kararı  İLE OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  04.03.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için

05 Mart 2021
254 kez görüntülendi