Üçtutlar Mahallesi, 120 ada 71, 133, 186, 69, 67, 66, 203 nolu parsellerde ve yakın çevresinde plan değişikliği

Üçtutlar Mahallesi, 120 ada 71 parsel yol,133, 69 parseller “Bitişik Nizam 6 Kat Ticaret Alanı” 67, 66, 203,186 parsellerin ise “Bitişik Nizam 3 Kat Konut Alanı olarak belirlenmesi şeklinde teklif planın sunulduğu 120 ada,133,69 parsellerde 6 kat, 203 ve 67 parsellerde 3 kat bitişik nizam ruhsatlı yapı bulunduğu, 1991 koruma planı ile getirilen yol kararının 3 kat ruhsatlı (203 parsel) yapıya isabet ettiği, 186 parseli 2 parçaya ayırdığı doğuda kalan parçanın birleşip yapılaşacağı bir durum olmadığı 1993 yılında onaylanan plan tadilatının koruma bölge kuruluna onaya gönderilmediği bu nedenle plan kararları ile ilgili uygulamada belirsizlikler oluştuğu dosyadaki bilgilerden anlaşılmıştır. Üçtutlar Mahallesi, 120 ada 71, 133, 186, 69, 67, 66, 203 nolu parsellerde ve yakın çevresi için Belediyemiz tarafından A grubu plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19636923) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19264007) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce  01.02.2022 tarih ve 26 sayılı BMK  ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  04.02.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

04 Şubat 2022
161 kez görüntülendi