Üçtutlar Mahallesi, Damat Şükrü 3. Sokaktan cephe alan parsellerde plan değişikliği

Üçtutlar Mahallesi, Damat Şükrü 3. Sokaktan cephe alan parseller için;

Damat Şükrü 3. Sokaktan cephe alan parsellin yapılaşma koşullarında (kat adedi ve yapı nizamında) herhangi bir değişiklik yapılmamış olup parsellerin kullanım kararı Ticaret-Konut Alanı (TİCK) olarak yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca plan notlarına; “Ticaret- Konut Alanı (TİCK) olarak planlı parsellerin zemin katlarında ticari birimler yer alacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir.” Şeklinde plan notu eklenmesi   şeklinde hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,52) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,62) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  07.03.2019 tarih 35 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 12.03.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

12 Mart 2019
490 kez görüntülendi