Ulukavak Mahallesi, 1903 ada 11, 12 ve 13 nolu parsellerde plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 1903 ada 11, 12 ve 13 nolu parseller için;

1903 ada 11 ve 12 nolu parseller Ayrık Nizam 3 Kat Konut Alanı, 13 nolu parsel ise Ayrık Nizam 5 kat Ticaret- Konut Alanı olarak planlanmıştır. Plan notlarına; Ticaret- Konut Alanı olarak planlı kısmın zemin katları Ticaret olarak kullanılacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,33) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7558,2) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.04.2018 tarih  04/69 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.04.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

10 Nisan 2018
248 kez görüntülendi