Ulukavak Mahallesi 2415 ada, 1 parselde plan değişikliği (ASM)

Ulukavak Mahallesi 2415 ada, 1 parselin 875 m² lik kısmının Sağlık Tesisi Alanı ve yapılaşma koşulları E: 1.00 ve Yençok: 9.50 metre olarak belirlenmesi şeklinde hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım (NİP; 19979106) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 19119288) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE  17.05.2021 tarih ve 82 sayılı BMK  ile onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  24.05.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

24 Mayıs 2021
260 kez görüntülendi