Ulukavak Mahallesi, 3127 ve 4905 nolu adalarda plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 3127 ve 4905 nolu adaların plan değişikliği sınırları içerisindeki kısımlarının TAKS:0.35, KAKS:2.80 ayrık nizam 8 kat olan yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadan plan fonksiyonunun Ticaret ve Konut alanı olarak değiştirildiği ve plan notlarına “söz konusu alanların zemin katlarında ticari birimler yer alacak olup, üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir.” hükmü eklendiği görülmektedir. Şeklindeki Çorum İli, Merkez İlçesi, Ulukavak Mahallesi, 3127 ve 4905 nolu adaların plan değişikliği sınırları içerisindeki kısımlarına yönelik olarak plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:1937833) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19368706) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce 08.03.2022 tarih ve 47 sayılı BMK  ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  11.03.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

11 Mart 2022
135 kez görüntülendi