Ulukavak Mahallesi, 3174 ada 1 nolu parselde plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 3174 ada 1 nolu parsel için;

Çorum Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 07.05.2018 tarih ve E.8941181 sayılı yazıları ekinde bulunan, Ulukavak Mahallesi, 3174 ada 1 nolu parsele yönelik olarak A karne gurubuna sahip plan müellifi tarafından hazırlanan imar planı değişikliği dosyasında plan fonksiyonunun “Eğitim Tesis Alanı” ve “Ana Okulu Alanı” na dönüştürüldüğü, yapı yaklaşma mesafelerinin yollarda 10 metre komşulardan ise 5 er metre olarak şekilde yeniden düzenleme yapılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,65) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,71) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.07.2018 tarih 132 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.07.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

09 Temmuz 2018
492 kez görüntülendi