Ulukavak Mahallesi, 3744 ada, 47 nolu parselde plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 3744 ada, 47 nolu parsel için;

Plan fonksiyonunun Konut Alanı’ndan Ticaret+Konut Alanı’na dönüştürüldüğü yapılaşma koşullarında ise bir değişiklik yapılmadığı,

Plan notlarına; “Ticaret+ Konut Alanı kullanım kararı getirilmiş alanların zemin katlarında ticari birimler yer alacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir.” şeklinde plan notu eklendiği,

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. bendinde “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” Denilmekte olup, söz konusu parselin cephe almış olduğu Çiftlik Caddesine cepheli diğer parsellerin plan fonksiyonları incelendiğinde tamamının 08.12.2017 tarih ve 192 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile konut alanından TİCK alanına dönüştürüldüğü, bu işlem sırasında söz konusu parselin sehven unutulduğu görülmektedir. Sehven yapılan yanlışlık nedeniyle plan değişikliğine konu parselin Çiftlik Caddesine cepheli diğer parsellerden farklı tutulmasının Eşitlik ve Plan Bütünlüğü ilkelerine aykırı olması nedeniyle TİCK olarak işaretlenmesi şeklinde hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,54) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,64),  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  07.05.2019 tarih 60 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

 

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.05.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

13 Mayıs 2019
277 kez görüntülendi