Ulukavak Mahallesi, 676 Ada 7 nolu Parselde Ön Bahçe Yapı Yaklaşma Mesafesinin Kaldırılması 8 Parselde Plan Notu Eklenmesine İlişkin Plan Değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 676 ada 7 nolu parselin Varinli Caddesinden 5.00 metre olan yapı yaklaşma mesafesi kaldırılmış yapılaşmaya ilişkin hükümler korunmuştur. Ayrıca parselin doğusunda yer alan ve otopark alanı olarak planlı kısmın yaklaşık 50 m²’lik kısmı Ticaret+Konut Alanı olarak imar adasına dahil edilmiştir.  676 ada 8 nolu parselin ise tamamının kullanım kararı Konut Alanı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca 8 nolu parselin doğusunda yer alan otopark Alanı olarak planlı kısmın yaklaşık 23 m²’si Konut Alanına dahil edilmiştir. Ek olarak parselin eski yapılaşma koşullarının aynı kalması amacıyla; “Otopark alanından eklenen kısımla birlikte 8 nolu parselin yaklaşık 180 m²’lik kısmının yapılaşma koşulları Emsal:2.00, Kalan kısmın emsali ise 1.20 üzerinden hesaplanacaktır. Ve Ticaret+Konut Alanı olarak planlı parselde zemin katlar ticaret alanı olarak kullanılacak olup üst katların tamamı konut alanı olarak kullanılabilir.” Şeklinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (19906343) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19608852) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce 08.09.2021 tarih ve 142 sayılı BMK ile    OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  15.09.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

15 Eylül 2021
301 kez görüntülendi