Ulukavak Mahallesi, 959 ada, 15, 16, 24 ve 29 nolu parsellerde plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 959 ada, 15, 16, 24 ve 29 nolu parseller için;

Ulukavak Mahallesi, 959 ada, 15, 16, 24 ve 29 nolu parsellerin A karne gurubuna sahip plan müellifi tarafından hazırlanan imar planı değişikliği dosyasında plan fonksiyonunun Konut Alanı’ndan Ticaret + Konut Alanı’na dönüştürüldüğü yapılaşma koşullarında ise bir değişiklik yapılmadığı ve plan notlarına; Ticaret + Konut Alanı kullanım kararı getirilmiş alanların zemin katlarında ticari birimler yer alacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir.” şeklinde plan notu eklendiği görülmektedir.

Plan değişikliğine konu 959 ada, 15, 16, 24 ve 29 nolu parsellerin Çatalhavuz 1. Sokak üzerinde bulunduğu, teklif imar planı değişikliğinde sadece sokak üzerinde bazı parsellere ticaret verilmesi eşitlik ilkesine uygun olmadığı gerekçesi ile Çatalhavuz 1. Sokağa cepheli parsellerin tamamının (959, 2365 ve 4409 nolu adalar) Ticaret + Konut Alanı olarak işaretlenmesi ve plan notlarına; “Ticaret + Konut Alanı kullanım kararı getirilmiş alanların zemin katlarında ticari birimler yer alacak olup üst katların tamamı konut olarak kullanılabilir.” şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5793,42) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5794,47) değişikliği  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.09.2018 tarih 165 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10.09.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

11 Eylül 2018
256 kez görüntülendi